header_about

Vi gör det svåra enklare!

Sigilletgruppen är en nationell sammanslutning för fristående försäkringsförmedlare med lång erfarenhet, hög moral och långsiktiga kundrelationer.

Ett medlemskap i Sigilletgruppen är en kvalitetsstämpel på varje enskilt mäkleri och kombinerar på ett föredömligt sätt stordriftsfördelar för dig som kund med enskilt högt uppsatta krav på varje mäkleri och därunder förmedlaren du möter.

Vår styrka är din trygghet!