SKAFFA DITT SIGILL – IDAG!

 

Sigillet består av en grupp långsiktiga förmedlarbolag som inte har behov av att ingå i de större kedjorna, vi värnar om varje bolags lokala identitet.

Däremot så värderar vi erfarenhetsutbytet, den samordnade fortbildningen under konferensresorna, möjligheten att nätverka och i grupp skapa de lösningar som både marknad och vår samtid kräver.

I Sigillet är vi aldrig två förmedlare från samma ort, något som skapar dynamik när vi stöttar varandra och delar med oss av våra erfarenheter.

De flesta av Sigillets medlemmar är också medlemmar i Hjerta, utan att det är ett krav. Sigillet är delägare i NBA (Hjertas moderbolag) vilket ger oss extra möjlighet att påverka den vardag som Hjerta i sin tur formar åt oss.

För närvarnade är Hjerta ett tongivande inslag i vardagen och genom medlemskapet i Sigillet finner vi styrka att i grupp hantera och påverka våra partnerskap med andra aktörer.

Sigillet bildades 1992 och idag är vi 15 medlemmar. För närvarande är ambitionen att vi skall hålla oss runt 20 aktiva medlemskap. Merparten av förmedlarbolagen i Sigillet bildades när branschen var ung under tidigt 90-tal vilket styrker den långsiktiga och sunda affär som Sigilletmedlemskapet uppmuntrar.

Som Sigilletmedlem har du gott anseende i branschen, visar att affärsverksamheten är långsiktig och drar nytta av de fördelar som kommer av att vara en grupp som håller ihop.

Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig och berättar mer!