Vågen logo

Som försäkringsförmedlare arbetar vi med hela marknadens utbud i vårt sortiment. Samtliga försäkringsbolag och fondkommissionärer med ett fåtal undantag finns hos oss, allt för att vi skall kunna jämföra och hitta de olika bolagens styrkor och lägsta priser då inget bolag är bäst på allt.

Vi är aldrig ett fördyrande mellanled. Oftast gäller t o m ett lägre pris hos oss än direkt via banken och försäkringsbolaget. Detta då vi genom vår organisation prispressar våra leverantörer.

Vi jobbar nära både privatpersonen och företagaren med familj. Vi är experter på de upplägg där skatt påverkas av försäkring och penningplacering därtill.

Vår, för branschen, höga ålder och obefintliga personalomsättning är också en nyckel till kundernas trygghet och förtroende.

Adress: Besöksadress:
Östergatan 22, 262 31 Ängelholm
Postadress:
Box 1103, 262 22 Ängelholm
Telefon: 0431-41 72 70 E-post: info@vagen.se

 

Jacob Larsson
larsson@vagen.se
0708-81 91 41
Gustav Tedvik
gustav.tedvik@vagen.se
0706-89 61 34
Martin Svensson
svensson@vagen.se
0702-30 31 00
Andrée Brendheden
brendheden@vagen.se
0733-52 03 98
Mats Ahlin
mats.ahlin@vagen.se
0709-84 75 10
Pia Lundgren
pia.lundgren@vagen.se
0709-98 75 10
Erik Hansson
hansson@vagen.se
0708-40 14 69
Gunilla Ahlin
gunilla.ahlin@vagen.se
0705-94 19 48