header_about

Om oss

Sigilletgruppen är en kedja av oberoende försäkringsförmedlare.

En försäkringsförmedlare i Sigilletgruppen är obunden och representerar samtliga försäkrings- och finansbolag på marknaden, såväl svenska som utländska. Vi företräder dig som privatperson eller företag och hjälper dig med dina försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar.

Vårt oberoende i kombination med samarbetet, erfarenheten och kunskapsutbytet inom Sigilletgruppen ger oss optimal kundnytta.

Försäkringsmäklarföreningens etiska regler ställer höga krav på vår yrkesmoral, vilket borgar för din trygghet. Som försäkringsförmedlare har vi bland annat tystnadsplikt.

Vi behärskar många tekniska, juridiska och skattemässiga områden. Vi har även fördjupat våra kunskaper och är specialiserade inom exempelvis pensionsförsäkringar och kapitalplaceringar, kompanjonlösningar, generationsskiften, företagsförsäkringar och managementlösningar.

Vi är av finansinspektionen godkända fond- och försäkringsförmedlare och står under deras tillsyn.

Kontakta oss, då får du råd med framtiden!